CENÍK PRONÁJMU UMT ( OD 1.4.2023 )

Půlka hřiště       trénink  60 min.         trénink 90 min.


Bez osvětlení          1000 Kč                        1500 Kč

S osvětlením          1500 Kč                        2000 Kč


Celé hřiště            trénink 60 min.      trénink 90 min.

Bez osvětlení          1500 Kč                        2000 Kč

S osvětlením           2200 Kč                       2800 Kč


Zápas přátelský, mistrovský 2 hod.

Bez osvětlení               2800 Kč

S osvětlením                3500 Kč


V ceně každého pronájmu tréninků je zahrnuta šatna, sprchy s WC. Při zápasech navíc šatna pro rozhodčího.

Trénink : hřiště je k dispozici v čase začátku tréninku.

Zápas : hřiště je k dispozici 30 min. před začátkem utkání, kabiny a další zázemí 45 min. před utkáním.
Nájemce je povinen do 30 min. opustit kabinu, jak po zápase, tak i po tréninku.

PODMÍNKY PRONÁJMU

V případě, že se kterýkoli subjekt nedostaví ve smluvený termín, uhradí pronájem hřiště v plné výši. Případné změny je nutné oznámit minimálně 48 hod. před smluveným termínem. Objednat termín je možno vždy minimálně 14 dní dopředu. Vstup na plochu je pouze v doprovodu trenéra, ved. mužstva nebo osoby starší 18 let. Individuální sportování není povoleno. Vstup na plochu je povolen pouze v předepsané obuvi, přísný zákaz vstupu v kopačkách s kolíky. Za cenné odložené věci neručíme a každý je povinen si řádně uzamknout šatnu.

V Kadani 31.3.2023 Za FK Tatran Kadaň Kostrzewa Pavel ( předseda klubu )