Zemřel pan Jan Šlapáček

S lítostí oznamujeme, že 8.2. 2024 ve věku 86 let nás navždy opustil další z významných obětavců
Kadaňské kopané pan Jan Šlapáček.
Působil od 70. let ve funkci vedoucího mužstev u žáků, a poté i u několika družstev dorostu.
Také byl nápomocen funkcionářsky v každém domácím mistrovském utkání.
V jeho osobě ztrácíme dalšího z řady nezištně oddaných členů klubu.
Čest jeho památce.