Zemřel pan Jan Šlapáček

S lítostí oznamujeme, že 8.2. 2024 ve věku 86 let nás navždy opustil další z významných obětavců
Kadaňské kopané pan Jan Šlapáček.
Působil od 70. let ve funkci vedoucího mužstev u žáků, a poté i u několika družstev dorostu.
Také byl nápomocen funkcionářsky v každém domácím mistrovském utkání.
V jeho osobě ztrácíme dalšího z řady nezištně oddaných členů klubu.
Čest jeho památce.

ZIMNÍ POHÁROVÝ TURNAJ UMT DOROSTU KADAŇ 2024

MÍSTO – FK Tatran Kadaň – UMT

POŘADATEL – FK Tatran Kadaň – 724 592 450

 • DATUM KONÁNÍ
  25. 2. – 10. 3. 2024 základní část – hrací den neděle/3 zápasy v sobotu 9.3. 2024
  O umístění neděle 17. 3. 2024

ROZHODČÍ – FK T. Kadaň zajistí hl. rozhodčího, účastnící se mužstva – pomezního rozhodčího

PRAVIDLA – 2×45 min., střídání hokejově

Vyloučení – mužstvo dohrává o vyloučeného hráče méně

Bodování – výhra 3b.,remiza 1b., prohra 0 b.

POŘADATEL – zajistí míč na hru, šatny, rozhodčího, teplý čaj na zápas

 • Provedl rozlosování turnaje
 • Upozornění, že veškeré poškození majetku FK Tatran – hradí dotyčný oddíl !!!
  ÚČASTNÍCI TURNAJE
  – Dorost Tatran Kadaň, Buškovice, SKP Kadaň, Libědice, Kovářská, Loko Chomutov, Krásný Dvůr, Bečov(KV).
 • nástup ½ hodiny před zápasem, přeberou a po zápase předají správci p. Nevečeřalovi.
 • Hrají zápasy na vlastní pojištění

POŘADATEL – má právo vyloučit mužstvo, při hrubém a agresivním chování vůči soupeři nebo rozhodčím. Při druhém kontumačním zápase mužstvo vyloučit bez nároků kompenzace.

2.1.2024 Kadaň Kostrzewa Pavel ( předseda klubu )